Singeshults Pistolskytteklubb

Tillhör krets Hallands pistolskyttekrets