Harplinge Pistolklubb

Tillhör krets Hallands pistolskyttekrets