Närs Pistolskytteförening

Tillhör krets Gotlands Pistolskyttekrets