Ekeby Pistolklubb

Tillhör krets Gotlands Pistolskyttekrets