Säve Pistolskytteklubb

Tillhör krets Göteborg Och Bohusläns Pistol.Krets