Göteborgs Pistol-och Sportskk Pistolsektionen

Tillhör krets Göteborg Och Bohusläns Pistol.Krets