Olofströms Pistolskytteklubb

Tillhör krets Blekinge Pistolskyttekrets

Skjutbanor

293 31 Olofström Kvarngatan 12
293 91 Olofström Björnsjövägen