Sätila Pistolskytteklubb

Tillhör krets Älvsborgs pistolsskyttekrets