Vanliga frågor

Här kommer fortlöpande vanligt förekommande frågor och tillhörande svar att publiceras.

Allmänna

Nytt pistolskyttekort

Fråga:

Jag har tappat bort mitt Pistolskyttekort. Hur får jag ett nytt?

Svar:

Kontakta kansli@pistolskytteforbundet.se och ange personnummer samt namn och adress så skickar vi ett nytt.

Varför kommer inte mitt pistolskyttekort?

Fråga:

Jag har fortfarande inte fått mitt pistolskyttekort fast jag skrev provet för 5 veckor sedan.

Svar:

Inkomna beställningar behandlas normalt av kansliet inom en vecka. Om du inte fått ditt kort (via din förening) beror det på en av följande tre orsaker: 1: Uppgift om ditt godkända prov har inte kommit in till kansliet. 2: Betalning har inte inkommit på förbundets konto. 3: Korten har sänts till föreningens adress, men ännu inte hittat fram till dig. Som provtagare skall du fråga din kursledare eller föreningsstyrelsen om du väntat orimligt länge (1 månad eller mer).

Jag får inte NP längre

Fråga:


Jag har anmält att jag flyttat, men nu har NP slutat att komma.

Svar:

När du anmäler adressändring uppdaterar vi medlemsregistret. När din förening årsrapporterar uppdateras registret automatiskt med din då inrapporterade adress. Har din förening fel adress kommer alltså NP fel.

Beräkningsmetod för Standardmedaljer

Fråga:

Vid precionsskjutning finns det två sätt att beräkna standardmedaljer på. Vilken skall man välja?

Svar:

Man väljer den beräkningsmetod som gynnar skyttarna.

Vapenlicens

Krav för målskjutningslicens

Fråga:

Vad krävs för att få licens på en pistol för målskjutning?

Svar:

Vapenförorningens krav: Sökanden skall ha fyllt 18 år, uppfyllt fodringarna för SPSF Guldmärke (eller annan organisations krav, om denna organisation skall intyga), varit aktiv de senaste sex månaderna i en till SPSF ansluten förening (om det är SPSF verksamhet som avses), vara lämplig (vandelsprövning) och av polisen bedöms ha behov av vapnet. Intyg om aktivitet kan ges av till SPSF (eller annan aktuell organisation) ansluten förening.

Aktivitet

Fråga:

Jag har ansökt om förnyat tillstånd att inneha en pistol. Polisen kräver att jag redovisar aktivitet med alla mina målskjutningsvapen, även sådana som jag inte har tidsbegränsad licens på, för att "bedöma mitt behov".

Svar:

SPSF känner till att detta görs på somliga ställen i landet. Vi motsätter oss förfaringssättet om det inte avser vapen med exakt samma användningsområde. En vägran kan dock leda till avslag, och att du måste överklaga till domstol.

Förnyelse av licens 4-veckors regeln

Fråga:

Jag har ansökt om förnyat tillstånd att inneha en pistol. Polisen avvisar ansökan med motivet att den inkommit mindre än 4 veckor innan det gamla licensen gick ut? Kan de göra så?

Svar:

Det är vanligt att polisen gör så. Om detta har författningsstöd har vad vi vet inte prövats. Förfaringssättet är tvärt emot vad lagstiftaren ville åstadkomma, och SPSF anser det legalt tveksamt och moraliskt olämpligt.

Påminnelse om tidsbegränsad licens

Fråga:

Jag har uppmärksammat att en av mina tidsbegränsade licenser gått ut, och jag har inte blivit påmind. Är inte polisen skyldig att påminna?

Svar:

Nej, men det är ett "allmänt råd" att underrätta licensinnehavaren i god tid. Ansvaret ligger på licensinnehavaren. Det blir allt vanligare att Polisen underlåter att påminna.

Advokathjälp

Fråga:

Jag är inblandat i ett ärende som skall behandlas i domstol. Har förbundet tips om någon bra advokat?

Svar:

Advokater är ganska lokala av sig, och dessutom specialiserade. Vi använder själva med framgång https://www.advokatsamfundet.se/Behover-du-advokat/Hur-hittar-jag-en-advokat/ För mål i förvaltningsrätten, sök på verksamhetsinriktning "förvaltningsrätt", för brottmål (tingsrätten) söker man på den inriktningen etc.

Föreningsintyg

Fråga:

Kan en förening vägra att utfärda ett föreningsintyg?

Svar:

Ja, men de ska på begäran motivera varför.

  • Dela artikel:
  • dela

Drift och publiceringsverktyg: Crossnet
Design: PS Kommunikation